Седмокласниците на 5-то и 6-то място в Пловдив и областта по математика и по български език и литература на НВО

СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО

СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО