ЧСУ „Дружба“ – гр. Пловдив  обявява за учебната 2024/2025 година следния прием:

  • Подготвителна група 5-годишни (включва 4 и 5-годишни деца)
  • Подготвителна група 6-годишни (включва 5 и 6-годишни деца)
  • Първи клас
  • Пети клас
  • Осми клас
  • За останалите класове прием се извършва при наличие на свободни места.

Срокове за записване на нови и презаписване на настоящи ученици:

  • до 29.03.2024 г. – на ученици за ПГ и I – IV клас
  • до 30.04.2024 г. – на ученици за V клас
  • до 28.06.2024 г. – на ученици за VIII и всички останали класове

 Забележка: След посочените дати записване и презаписване се извършва при наличие на свободни места.