Предимствата на ЧСУ „Дружба“ – Пловдив:

 • Иновативно училище – одобрено от Министерството на образованието и науката;
 • Съвременно, модерно и адекватно на изискванията на времето светско възпитание и образование;
 • Иновативност в учебния процес – класни стаи, оборудвани с интерактивни дъски и постоянен достъп до високоскоростен Internet – нови технологии, които спомагат за по-голяма гъвкавост на учебния процес и ангажирането на учениците с интерактивни уроци;
 • Професионален екип от преподаватели, работещи с енегрия и ентусиазъм, добри, грижовни и всеотдайни;
 • Спокойна и сигурна училищна среда;
 • Качествена задължителна общообразователна подготовка според стандартите и учебните програми на Министерството на образованието и науката;
 • Изключително конкурентна подготовка по английски език;
 • Надграждане над необходимия минимум от знания чрез допълнителни занимания по предмети;
 • Съобразяване с индивудалните интереси, способности и амбиции на учениците;
 • Задълбочена подготовка за състезания и олимпиади;
 • Участия в олимпиади (национални и международни);
 • Дисциплина и възпитание в толерантност и уважение;
 • Възпитаваме в родолюбив дух, национално достойнство, съхраняване на традиции в контекста на транскултурологичната насоченост на личността.
 • Екипът на училището и родителите са партньори в общата си мисия – постигане най-доброто за децата;
 • Обучение за сертификати – предимство за успешна реализция в университети в чужбина. ЧСУ „Дружба“ е подготвителен център на Cambridge;
 • Присъствие на преподаватели от Англия;
 • Лятно езиково обучение в чужбина;
 • Участие в международни проекти за споделяне на опит и усъвършенстване на знанията и уменията;
 • Системата за родителски контрол „Електронен дневник“ дава възможност на всеки родител да следи успеха и поведението на своето дете посредством новите технологии;
 • Класове с малко на брой ученици;
 • Дружелюбност и сплотеност между учениците от различните класове;
 • Разнообразни извънкласни дейности;
 • Учебни занятия само „първа смяна“ от 8:45 до 15:10 часа или целодневно обучение от 8:45 до 17:30