Превенция за употребата на наркотични вещества

 • Механизъм за превенция на употребата на наркотични вещества
 • Приложение № 1 – Система за прилагане на Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция
 • Приложение № 2 – Какво да направя, ако някой ми предложи на мен или на мой съученик наркотични вещества?
 • Приложение № 3 б – Алгоритъм при сигнал за употреба и/или държане с цел разпространение на наркотици в училищна среда и прилежащи територии – вътрешна схема
 • Приложение № 4 – Процедура по изпълнение на Алгоритъм за действие при употреба и/или разпространение на наркотични вещества
 • Приложение № 5 – План за действие
 • Приложение № 6 – Последващи действия
 • Приложение № 7 – Поверителност
 • Приложение № 8 – Процедура по информиране на родителите
 • Приложение № 9 – Възможни проблеми
 • Приложение № 10 – Партньори
 • Приложение № 11 – Декларация за конфиденциалност
 • Приложение № 12 – Декларация за информирано съгласие
 • Приложение № 13 – Структури, функционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества, в конкретика на подрастващите

ЗАПОВЕД – Училищен механизъм за приложение на Механизма за действие в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище и информационни дейности с цел превенция…

ЗАПОВЕД – Екип, който да координира дейностите…

Училищен механизъм за приложение на механизма… >>

Процедура на ЧСУ “Дружба“ за конкретни действия… >>

Алгоритъм за регистриране на случаи на разпространение и употреба на наркотични вещества в ЧСУ „Дружба >>

Регистър на установени случаи >>

<< Формуляр за подаване на сигнал >>