ЧСУ „Дружба“ – гр. Пловдив  обявява за учебната 2024/2025 година следния прием:

 • Пети клас
 • За VI и VII клас прием се извършва при наличие на свободни места.

Срокове за записване на нови и презаписване на настоящи ученици:

 • до 30.04.2024 г. – на ученици за V клас
 • до 28.06.2024 г. – на ученици за VI и VII клас

 Забележка: След посочените дати записване и презаписване се извършва при наличие на свободни места.

Необходими документи за записване в V – VII клас:

 • Заявление.
 • Удостоверение за преместване.
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (за записване в
  V клас).
 • Копие на учебния план, по който се е обучавал ученика (от училището, от което се премества).
 • Копие от удостоверение за раждане.
 • Талон за проведен профилактичен преглед (от личния лекар).
 • Имунизационен паспорт – копие.
 • Една снимка за досието на ученика.
 • Първоначална вноска от таксата за обучение.
 • Сключен договор за обучение.