Дневен режим за учениците от ПГ до IV клас

График на часовете:

08:45 – 09:30 – Първи час
09:40 – 10:25 – Втори час
10:35 – 11:20 – Трети час
11:30 – 12:15 – Четвърти час
12:15 – 12:45 – Обяд (обедна почивка)
12:45 – 13:30 – Пети час
13:40 – 14:20 – Шести час
14:30 – 15:10 – Седми час
15:30 – Транспортиране на учениците

Дневен режим за учениците от V до XII клас

График на часовете:

08:45 – 09:30 – Първи час
09:40 – 10:25 – Втори час
10:35 – 11:20 – Трети час
11:30 – 12:15 – Четвърти час
12:25 – 13:10 – Пети час
13:10 – 13:40 – Обяд (обедна почивка)
13:40 – 14:25 – Шести час
14:30 – 15:10 – Седми час
15:30 – Транспортиране на учениците