2612€При еднократно плащане до 28.06.2019 г. 2750€При плащане на вноски

Можете да заплатите таксата за обучение в пълен размер при записването или на вноски през учебната година.

Общият размер на таксата на вноски е 2750€. Ако я заплатите еднократно при записването до 28.06.2019 г. , ползвате 5% отстъпка и размерът и е 2612€.

Такси в ЧСУ “Дружба”
При еднократно заплащане до 28.06.2019 г. 2612€
На вноски
I вноска (при записване) 800€
II вноска (до 15-и октомври) 700€
III вноска (до 15-и декември) 650€
IV вноска (до 15-и февруари) 600€

Какво се включва в таксата за обучение?

В таксата за обучение се включват:

  • учебници за всички ученици;
  • до VII клас – закуска и обяд;
  • от VIII до XII клас – обяд;
  • транспорт или следобедна занималня за учениците, по желание на родителите;

Какви отстъпки може да ползваме?

Отстъпките, които може да ползвате са следните:

  • При еднократно плащане на таксата до 28.06.2019 г. – 5%;
  • При записване на второ дете от едно семейство – 10%;
  • При записване на трето дете от едно семейство – 20%;
  • При записване на четвърто и т.н. дете от едно семейство – 20%;
  • Ако ученикът не ползва предоставения от нас транспорт – първоначалната вноска става 600€.

По преценка на ръководството на училището могат да бъдат направени и допълнителни отстъпки.