3420€При еднократно плащане до 30.06.2021 г. 3600€При плащане на вноски

Можете да заплатите таксата за обучение в пълен размер при записването или на вноски през учебната година.

Общият размер на таксата на вноски е 3600€. Ако я заплатите еднократно при записването до 30.06.2021 г. , ползвате 5% отстъпка и размерът и е 3420€.

При презаписване и записване на ученик след 15.09.2021 г., таксата е 3600€.

Такси в ЧСУ „Дружба“
При еднократно заплащане до 30.06.2021 г. 3420€
На вноски
I вноска (при записване) 900€
II вноска (до 15-и октомври) 900€
III вноска (до 15-и декември) 900€
IV вноска (до 15-и февруари) 900€

Какво включва таксата за обучение?

Таксата за обучение включва:

  • обучение;
  • учебници за всички ученици (в края на учебната година не се връщат);
  • транспорт или следобедна занималня за учениците, по желание на родителите.

* Храната не е включена в таксата за обучение и е за сметка на училището:

  • закуска и обяд – до VII клас;
  • обяд – от VIII до XII клас.

Какви отстъпки може да ползваме?

Отстъпките, които може да ползвате са следните:

  • При еднократно плащане на таксата до 30.06.2021 г. – 5%;
  • При записване на второ дете от едно семейство – 10%;
  • При записване на трето дете от едно семейство – 20%;
  • При записване на четвърто и т.н. дете от едно семейство – 20%;
  • Ако ученикът не ползва предоставения от нас транспорт – първоначалната вноска става 800€.

По преценка на ръководството на училището могат да бъдат направени и допълнителни отстъпки.