Илия Емилов

д-р Илия Емилов

Iliya Emilov, PhD
Директор, учител по химия и опазване на околната среда
Principal, Chemistry teacher
Биография

д-р Илия Емилов

Директор, учител по химия и опазване на околната среда

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по химия на английски език

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – учител по химия

Докторска степен:

ОНС „Доктор“ с професионално направление „Педагогика на обучението по химия“.

Специализация:

Харвардски университет – GSE2x: Leaders of Learning

Ахмед Халилов

Ахмед Халилов

Ahmed Halilov
Заместник-директор, учител по английски език
Vice Principal, English Language Teacher
Биография
Людмила Младенова

Людмила Младенова

Ludmila Mladenova
Учител подготвителна група (IV група – 6 годишни деца)
Preparatory Group Teacher
Биография

Людмила Младенова

Преподавател на подготвителна група – (IV група – 6 годишни деца)

 

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Начална и предучилищна педагогика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Психология

Златка Иванова

Златка Иванова

Zlatka Ivanova
Начален учител - I клас
Primary School Teacher - I Grade
Биография

Златка Иванова

Начален учител

Класен ръководител:

I клас

Магистърска степен:

ПУ „ Паисий Хилендарски” – Начална училищна педагогика

V ПКС

Стефка Илиева

Стефка Илиева

Stefka Ilieva
Начален учител - II клас
Primary School Teacher - II Grade
Биография

Стефка Илиева

Начален учител

Класен ръководител:

II клас

Магистърска степен:

1. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- начална училищна педагогика, Специализация Музика
2. АМТИИ-Пловдив – Преподавател по музика и пиано

Професионални квалификации:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Преподавател по хореография на български народни танци

 

Мария Власева

Мария Власева

Mariya Vlaseva
Начален учител - III клас
Primary School Teacher - III Grade
Биография

Мария Власева

Начален учител

Класен ръководител:

III клас

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – „Предучилищна педагогика и английски език“

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Мениджмънт на образованието и начална педагогика“ – магистър

Катя Вълева

Катя Вълева

Katya Valeva
Начален учител - IV клас
Primary School Teacher - IV Grade
Биография

Катя Вълева

Начален учител

Класен ръководител:

IV клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  – Предучилищна и начална училищна педагогика

Недялка Киркова

Недялка Киркова

Nedyalka Kirkova
Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
Art Teacher
Биография

Недялка Киркова

Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Класен ръководител:

V клас

Бакалавърска степен: Детски учител

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – „Методики за обучение по всички направления в ДГ“

Специализация: Музикален ръководител

Магистърска степен: Педагог, начален учител

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – „Дидактика, Педагогика и Методика, свързана с обучението на ученици I – IV клас“

II ПКС

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ДИПКУ

Учебни дисциплини, свързани със Съвременни дидактически технологии, Психология на ученето, ИКТ в образованието, Интеграция на деца и ученици със СОП

Румяна Сакалийска

Румяна Сакалийска

Rumyana Sakaliyska
Учител по история и цивилизации
History Teacher
Биография

Румяна Сакалийска

Преподател по:

История и цивилизации на V – XII клас

Класен ръководител:

VI клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – специалност „История“

Таня Делева

Таня Делева

Tanya Deleva
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Таня Делева

Преподател по:

Български език и литература  – V, VI, VII

Класен ръководител:

VII клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Българска филология

Магистърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – Образованието по български език и литература в средното училище

Таня Атанасова

Таня Атанасова

Tanya Atanasova
Учител по български език и литература, история и цивилизации
Bulgarian Language and Literature Teacher, History Teacher
Биография

Таня Атанасова

Преподател по:

Български език и литература на VIII, IX, X, XI и XII клас

Класен ръководител:

VIII клас

Магистърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – Български език и история

Нези Цацаров

Нези Цацаров

Nezi Tsatsarov
Учител по информатика и информационни технологии
IT Teacher
Биография

Нези Цацаров

Преподател по: Информатика и информационни технологии

Класен ръководител:

IX клас

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Магистърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Професионална квалификация:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Учител по информатика и информационни технологии

Жана Сапунарова

Жана Сапунарова

Jana Sapunarova
Учител по география и икономика, психология, логика и философия
Geography Teacher, Psychology, Logic and Philosophy Teacher
Биография

Жана Сапунарова

Преподател по

География и икономика, V – XII клас

Предметите от философския цикъл – Психология, Логика, Философия, Етика и право, Свят и личност в VIII, IX, X, XI и XII клас

Класен ръководител:

X клас

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – География и икономика

III ПКС

Ясемин Йозер

Ясемин Йозер

Yasemin Ozer
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография

Ясемин Йозер

Преподател по:

Английски език в Гимназиален етап

Класен ръководител:

XI клас

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по английски език

Магистърска степен:

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – Комуникация: език, литература, медии

Специализация:

Харвардски университет – GSE2x: Leaders of Learning

Стоянка Костадинова

Стоянка Костадинова

Stoyanka Kostadinova
Учител по математика, физика и астрономия
Mathematics and Physics Teacher
Биография

Стоянка Костадинова

Преподател по:

Математика в VIII, IX, X, XI и XII клас,

Физика и астрономия в VII, IX, X, XI и XII клас,

Класен ръководител:

XII клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Математика

Ясена Ангелова

Ясена Ангелова

Yasena Angelova
Учител по английски език в начален етап
English Language Teacher
Биография
Златимира фон Зиег

Златимира фон Зиег

Zlatimira fon Zieg
Учител по немски език
German Language Teacher
Биография

Златимира фон Зиег

Преподател по:

Немски език на IX – XII клас

 

Бакалавърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Немска филология

Магистърска степен:

Университет „Еберхард Карлс“, град Тюбинген, Германия – Икономика

Виолета Петкова

Виолета Петкова

Violeta Petkova
Учител по математика
Mathematics Teacher
Биография

Виолета Петкова

Преподател по:

Математика в  V, VI и VII клас, Информатика в XI клас

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Математика , „Учител по математика“

Допълнителна специализация:

ИПКУ „Анастасия Тошева“ – Стара Загора – „Съвременни дидактически технологии“

Преквалификация: ИПКУ „Анастасия Тошева“ – Стара Загора – специалност информатика и информационни технологии

Втори клас квалификация по математика

Христина Панайотова

Hristina Panayotova
Учител по химия и ЧП
Chemistry Teacher
Биография

Христина Панайотова

Преподател по:

Човекът и природата – V и VI клас

Химия и опазване на околната среда – VII, IX клас

Росица Касаветова

Росица Касаветова

Rositsa Kasavetova
Учител по биология и здравно образование на английски език
Biology Teacher
Биография
Венера Манчева

Венера Манчева

Venera Mancheva
Учител по музика
Music Teacher
Биография

Венера Манчева

Преподател по:

Музика – V – IX клас

 

Магистърска степен:

АМТИИ – гр. Пловдив – Музикална педагогика

Денис Кемал

Денис Кемал

Denis Kemal
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Денис Кемал

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

 

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физическо възпитание и спорт

Рюстем Карагарен

Рюстем Карагарен

Rustem Karagaren
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Рюстем Карагарен

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

 

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физическо възпитание и спорт