д-р Илия Емилов

д-р Илия Емилов

Iliya Emilov, PhD
Директор, учител по химия и опазване на околната среда
Principal, Chemistry teacher
Биография

д-р Илия Емилов

Директор, учител по химия и опазване на околната среда

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по химия на английски език

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – учител по химия

Докторска степен:

ОНС „Доктор“ с професионално направление „Педагогика на обучението по химия“.

Специализация:

Харвардски университет – GSE2x: Leaders of Learning

Ахмед Халилов

Ахмед Халилов

Ahmed Halilov
Заместник-директор, учител по английски език
Vice Principal, English Language Teacher
Биография
Мария Власева

Мария Власева

Mariya Vlaseva
Учител подготвителна група (IV група – 6 годишни деца)
Preparatory Group Teacher
Биография

Мария Власева

Преподавател на подготвителна група – (IV група – 6 годишни деца)

 

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – „Предучилищна педагогика и английски език“

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Мениджмънт на образованието и начална педагогика“ – магистър

Людмила Младенова

Людмила Младенова

Ludmila Mladenova
Начален учител - I клас
Primary School Teacher - I Grade
Биография

Людмила Младенова

Начален учител

Класен ръководител:

I клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Начална и предучилищна педагогика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Психология

Катя Вълева

Катя Вълева

Katya Valeva
Начален учител - II клас
Primary School Teacher - II Grade
Биография

Катя Вълева

Начален учител

Класен ръководител:

II клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  – Предучилищна и начална училищна педагогика

Златка Иванова

Златка Иванова

Zlatka Ivanova
Начален учител - III клас
Primary School Teacher - III Grade
Биография

Златка Иванова

Начален учител

Класен ръководител:

III клас

Магистърска степен:

ПУ „ Паисий Хилендарски” – Начална училищна педагогика

V ПКС

Стефка Илиева

Стефка Илиева

Stefka Ilieva
Начален учител - IV клас
Primary School Teacher - IV Grade
Биография

Стефка Илиева

Начален учител

Класен ръководител:

IV клас

Магистърска степен:

1. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- начална училищна педагогика, Специализация Музика
2. АМТИИ-Пловдив – Преподавател по музика и пиано

Професионални квалификации:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Преподавател по хореография на български народни танци

 

Румяна Сакалийска

Румяна Сакалийска

Rumyana Sakaliyska
Учител по история и цивилизации
History Teacher
Биография

Румяна Сакалийска

Преподател по:

История и цивилизации на V – XII клас

Класен ръководител:

V клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – специалност „История“

Калина Илиева

Калина Илиева

Kalina Ilieva
Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
Art Teacher
Биография

Калина Илиева

Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Класен ръководител:

VI клас

Бакалавърска степен:

Национална художествена академия, София – Плакат и визуална комуникация

Национална художествена академия, София – Педагогика на изобразителното изкуство

Магистърска степен:

АМТИИ, Пловдив – Графичен дизайн

Таня Делева

Таня Делева

Tanya Deleva
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Таня Делева

Преподател по:

Български език и литература  – V, VI, VII

Класен ръководител:

VII-A клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Българска филология

Магистърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – Образованието по български език и литература в средното училище

Вяра Белорешка

Вяра Белорешка

Vyara Beloreshka
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография

Вяра Белорешка

Учител по английски език – VI, VII, VIII клас

Класен ръководител:

VII-Б клас

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Английски език и методика

Сертификати:

Cambridge First Certificate in English (FCE)

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

Ивета Узунова

Iveta Uzunova
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Ивета Узунова

Преподател по:

Български език и литература на VIII, IX, X и XI клас

Класен ръководител:

IX клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Севинч Дормуш

Севинч Дормуш

Sevinch Dormush
Учител по английски и испански език
English Language and Spanish Language teacher
Биография

Севинч Дормуш

Преподател по:

Английски и испански език

Класен ръководител:

X клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Лингвистика с маркетинг – първи език Английски, втори Испански

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Английски език и методика – от 1. до 12. клас

Нези Цацаров

Нези Цацаров

Nezi Tsatsarov
Учител по информатика и информационни технологии
IT Teacher
Биография

Нези Цацаров

Преподател по: Информатика и информационни технологии

Класен ръководител:

XI клас

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Магистърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Професионална квалификация:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Учител по информатика и информационни технологии

Жана Сапунарова

Жана Сапунарова

Jana Sapunarova
Учител по география и икономика, психология, логика и философия
Geography Teacher, Psychology, Logic and Philosophy Teacher
Биография

Жана Сапунарова

Преподател по

География и икономика, V – XII клас

Предметите от философския цикъл – Психология, Логика, Философия, Етика и право, Свят и личност в VIII, IX, X, XI и XII клас

Класен ръководител:

XII клас

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – География и икономика

III ПКС

Ясена Ангелова

Ясена Ангелова

Yasena Angelova
Учител по английски език в начален етап
English Language Teacher
Биография

Айнур Бангирова

Aynur Bangirova
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография
Ясемин Йозер

Ясемин Йозер

Yasemin Ozer
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография

Ясемин Йозер

Преподател по:

Английски език в Гимназиален етап

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по английски език

Магистърска степен:

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – Комуникация: език, литература, медии

Специализация:

Харвардски университет – GSE2x: Leaders of Learning

 

Памела Желева

Pamela Zheleva
Учител по немски език
German Language Teacher
Биография

Памела Желева

Преподател по:

Немски език на XI – XII клас

Бакалавърска степен:

Магистърска степен:

Сертификати:

Ваня Ликова

Ваня Ликова

Vanya Likova
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Ваня Ликова

Старши преподател по:

Български език и литература на XI и XII клас

Бакалавърска степен:

Учителски институт „Любен Каравелов“, гр. Кърджали – Български език и литература, руски език и музика /учител 5.- 8. клас/.

Магистърска степен:

ПУ „Паисий Хилендарски“,гр. Пловдив – „Българска филология“.

Професионални квалификации:

V, IV ПКС към СУ „Св. Климент Охридски “ – град София;

Диплом за едногодишна специализация – „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното образование“ и защитено III ПКС към СУ „Св. Климент Охридски “ – град София.

Дългогодишен проверител в Националните комисии на ДЗИ и НВО по БЕЛ.

Мехмедали Бангиров

Mehmedali Bangirov
Учител по математика
Mathematics Teacher
Биография

Мехмедали Бангиров

Преподател по:

Математика в  V, VI и VII клас

Магистърска степен:

 

Допълнителна специализация:

 

Стоянка Костадинова

Стоянка Костадинова

Stoyanka Kostadinova
Учител по математика, физика и астрономия
Mathematics and Physics Teacher
Биография

Стоянка Костадинова

Преподател по:

Математика в VIII, IX, X, XI и XII клас,

Физика и астрономия в VII, IX, X, XI и XII клас,

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Математика

Надежда Михайлова

Nadezhda Mihaylova
Учител по ЧП и биология и здравно образование
Biology Teacher
Биография

Надежда Михайлова

Преподател по:

Човекът и природата – V и VI клас

Биология и здравно образование – VII, IX и X клас

Бакалавърска степен:

 

Христина Панайотова

Hristina Panayotova
Учител по химия
Chemistry Teacher
Биография

Христина Панайотова

Преподател по:

Химия и опазване на околната среда – VII, IX клас

Венера Манчева

Венера Манчева

Venera Mancheva
Учител по музика
Music Teacher
Биография

Венера Манчева

Преподател по:

Музика – V – IX клас

Магистърска степен:

АМТИИ – гр. Пловдив – Музикална педагогика

Дилек Хаджиалиева

Дилек Хаджиалиева

Dilek Hadzhialieva
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Дилек Хаджиалиева

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

Образование:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт

АМТИИ “Асен Диамандиев” – Балетно изкуство

Ели Георгиева

Eli Georgieva
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Ели Георгиева

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

Образование:

Рюстем Карагарен

Рюстем Карагарен

Rustem Karagaren
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Рюстем Карагарен

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физическо възпитание и спорт