д-р Илия Емилов

д-р Илия Емилов

Iliya Emilov, PhD
Директор, учител по химия и опазване на околната среда
Principal, Chemistry teacher
Биография

д-р Илия Емилов

Директор, учител по химия и опазване на околната среда

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по химия на английски език

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – учител по химия

Докторска степен:

ОНС „Доктор“ с професионално направление „Педагогика на обучението по химия“.

Специализация:

Харвардски университет – GSE2x: Leaders of Learning

Ахмед Халилов

Ахмед Халилов

Ahmed Halilov
Заместник-директор, учител по английски език
Vice Principal, English Language Teacher
Биография
Людмила Младенова

Людмила Младенова

Ludmila Mladenova
Учител подготвителна група (IV група – 6 годишни деца)
Preparatory Group Teacher
Биография

Людмила Младенова

Преподавател на подготвителна група – (IV група – 6 годишни деца)

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Начална и предучилищна педагогика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Психология

Катя Вълева

Катя Вълева

Katya Valeva
Начален учител - I клас
Primary School Teacher - I Grade
Биография

Катя Вълева

Начален учител

Класен ръководител:

I клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  – Предучилищна и начална училищна педагогика

Златка Иванова

Златка Иванова

Zlatka Ivanova
Начален учител - II клас
Primary School Teacher - II Grade
Биография

Златка Иванова

Начален учител

Класен ръководител:

II клас

Магистърска степен:

ПУ „ Паисий Хилендарски” – Начална училищна педагогика

V ПКС

Стефка Илиева

Стефка Илиева

Stefka Ilieva
Начален учител - III клас
Primary School Teacher - III Grade
Биография

Стефка Илиева

Начален учител

Класен ръководител:

III клас

Магистърска степен:

1. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- начална училищна педагогика, Специализация Музика
2. АМТИИ-Пловдив – Преподавател по музика и пиано

Професионални квалификации:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Преподавател по хореография на български народни танци

 

Мария Власева

Мария Власева

Mariya Vlaseva
Начален учител - IV клас
Primary School Teacher - IV Grade
Биография

Мария Власева

Начален учител

Класен ръководител:

IV клас

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – „Предучилищна педагогика и английски език“

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Мениджмънт на образованието и начална педагогика“ – магистър

Виолета Петкова

Виолета Петкова

Violeta Petkova
Учител по математика
Mathematics Teacher
Биография

Виолета Петкова

Преподател по:

Математика в  V, VI и VII клас, Информатика в XI клас

Класен ръководител:

V клас

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Математика , „Учител по математика“

Допълнителна специализация:

ИПКУ „Анастасия Тошева“ – Стара Загора – „Съвременни дидактически технологии“

Преквалификация: ИПКУ „Анастасия Тошева“ – Стара Загора – специалност информатика и информационни технологии

Втори клас квалификация по математика

Таня Делева

Таня Делева

Tanya Deleva
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Таня Делева

Преподател по:

Български език и литература  – V, VI, VII

Класен ръководител:

VI-A клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Българска филология

Магистърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – Образованието по български език и литература в средното училище

Вяра Белорешка

Вяра Белорешка

Vyara Beloreshka
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография

Вяра Белорешка

Учител по английски език – V, VI, VIII клас

Класен ръководител:

VI-Б клас

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Английски език и методика

Сертификати:

Cambridge First Certificate in English (FCE)

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

 

Румяна Сакалийска

Румяна Сакалийска

Rumyana Sakaliyska
Учител по история и цивилизации
History Teacher
Биография

Румяна Сакалийска

Преподател по:

История и цивилизации на V – XII клас

Класен ръководител:

VII клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – специалност „История“

Стоянка Костадинова

Стоянка Костадинова

Stoyanka Kostadinova
Учител по математика, физика и астрономия
Mathematics and Physics Teacher
Биография

Стоянка Костадинова

Преподател по:

Математика в VIII, IX, X, XI и XII клас,

Физика и астрономия в VII, IX, X, XI и XII клас,

Класен ръководител:

VIII клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Математика

Василена Субашка

Vasilena Subashka
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Василена Субашка

Преподател по:

Български език и литература на VIII, IX, X, XI и XII клас

Класен ръководител:

IX клас

Нези Цацаров

Нези Цацаров

Nezi Tsatsarov
Учител по информатика и информационни технологии
IT Teacher
Биография

Нези Цацаров

Преподател по: Информатика и информационни технологии

Класен ръководител:

X клас

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Магистърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Професионална квалификация:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Учител по информатика и информационни технологии

Жана Сапунарова

Жана Сапунарова

Jana Sapunarova
Учител по география и икономика, психология, логика и философия
Geography Teacher, Psychology, Logic and Philosophy Teacher
Биография

Жана Сапунарова

Преподател по

География и икономика, V – XII клас

Предметите от философския цикъл – Психология, Логика, Философия, Етика и право, Свят и личност в VIII, IX, X, XI и XII клас

Класен ръководител:

XI клас

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – География и икономика

III ПКС

Ясемин Йозер

Ясемин Йозер

Yasemin Ozer
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография

Ясемин Йозер

Преподател по:

Английски език в Гимназиален етап

Класен ръководител:

XII клас

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по английски език

Магистърска степен:

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – Комуникация: език, литература, медии

Специализация:

Харвардски университет – GSE2x: Leaders of Learning

Ясена Ангелова

Ясена Ангелова

Yasena Angelova
Учител по английски език в начален етап
English Language Teacher
Биография
Севинч Дормуш

Севинч Дормуш

Sevinch Dormush
Учител по английски и испански език
English Language and Spanish Language teacher
Биография

Севинч Дормуш

Преподател по:

Английски и испански език

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Лингвистика с маркетинг – първи език Английски, втори Испански

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Английски език и методика – от 1. до 12. клас

Кирил Катинин

Kiril Katinin
Учител по немски език
German Language Teacher
Биография

Кирил Катинин

Преподател по:

Немски език на IX – XII клас

Бакалавърска степен:

Технически университет Карлсруе, Германия / Технически университет София – Общо машиностроене

Магистърска степен:

Технически университет Брауншвайг, Германия / Технически университет София – Индустриален мениджмънт

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Немска филология, Методика на чуждоезиковото обучение

Сертификати:

Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH) – C2

Христина Панайотова

Hristina Panayotova
Учител по химия и ЧП
Chemistry Teacher
Биография

Христина Панайотова

Преподател по:

Човекът и природата – VI клас

Химия и опазване на околната среда – VII, IX клас

Ясмина Бадих

Ясмина Бадих

Yasmina Badih
Учител по ЧП и биология и здравно образование
Biology Teacher
Биография

Ясмина Бадих

Преподател по:

Човекът и природата – V клас

Биология и здравно образование – VII, IX и X клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет – ,,Паисий Хилендарски’’ –  Биология и химия

Сертификати:

Cambridge First Certificate in English (FCE)

 

Калина Илиева

Калина Илиева

Kalina Ilieva
Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
Art Teacher
Биография

Калина Илиева

Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Бакалавърска степен:

Национална художествена академия, София – Плакат и визуална комуникация

Национална художествена академия, София – Педагогика на изобразителното изкуство

Магистърска степен:

АМТИИ, Пловдив – Графичен дизайн

Венера Манчева

Венера Манчева

Venera Mancheva
Учител по музика
Music Teacher
Биография

Венера Манчева

Преподател по:

Музика – V – IX клас

Магистърска степен:

АМТИИ – гр. Пловдив – Музикална педагогика

Дилек Хаджиалиева

Дилек Хаджиалиева

Dilek Hadzhialieva
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Дилек Хаджиалиева

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

Образование:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт

АМТИИ “Асен Диамандиев” – Балетно изкуство

Рюстем Карагарен

Рюстем Карагарен

Rustem Karagaren
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Рюстем Карагарен

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физическо възпитание и спорт