Официален календар за учебната 2017/2018 година

Първи учебен срок:

15 септември 2017 г.  – 2 февруари 2018 г.

Втори учебен срок:

За учениците от I – IV клас: 7 февруари 2018 г. – 1 юни 2018 г.
За учениците от V – VII клас: 7 февруари 2018 г. – 15 юни 2018 г.
За учениците от VIII – XI клас: 7 февруари 2018 г. – 29 юни 2018 г.
За учениците от XII клас: 7 февруари 2018 г. – 15 май 2018 г.

Ваканции:

Есенна ваканция – 1.11.2017 г. – 05.11.2017 г. (включително)
Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. (включително)
Междусрочна ваканция – 03.02.2018 г.  – 06.02.2018 г. (включително)
Пролетна ваканция – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. (I – XI клас, включително)

Неучебни дни:

05.03.2018 – Национален празник на България (3 март)
01.05.2018 – Ден на труда
07.05.2018 – Гергьовден (6 май)
21.05.2018 – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Националното външно оценяване за IV клас:

10 май – Български език и литература;
14 май – Математика;
16 май – Човекът и обществото;
17 май – Човекът и природата.

Матури и национално външно оценяване след VII клас:

21 май – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23 май – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Национално външно оценяване по дигитални компетенции за X клас:

11 – 15 юни (в рамките на учебните часове)

 

Източник: МОН