Учениците на Училище „Дружба“ имат възможност да ползват организиран транспорт от дома си до училище. Сутрин между 7:30 и 8:15 часа училищните бусове вземат учениците от посочен от тях адрес. След приключване на учебните занятия между 15:30 и 17:00 часа учащите се връщат до дома им.

Ползването на училищен транспорт се заявява при сключване на договора за съответната учебна година.