ЧСУ „Дружба“ – гр. Пловдив  обявява за учебната 2024/2025 година следния прием:

 • Първи клас
 • За II-IV клас прием се извършва при наличие на свободни места.

Срокове за записване на нови и презаписване на настоящи ученици:

 • до 31.05.2024 г. – на ученици за I клас
 • до 29.03.2024 г. – на ученици за II-IV клас

 Забележка: След посочените дати записване и презаписване се извършва при наличие на свободни места.

 

Необходими документи за записване в I – IV клас:

 • Заявление.
 • Удостоверение за преместване.
 • Удостоверение за задължително предучилищно образование (за записване в
  I клас).
 • Удостоверение за завършен клас от начален етап (записване във II и III клас).
 • Копие на учебния план, по който се е обучавал ученика (от училището, от което се премества).
 • Копие от удостоверение за раждане.
 • Талон за проведен профилактичен преглед (от личния лекар).
 • Имунизационен паспорт – копие.
 • Една снимка за досието на ученика.
 • Първоначална вноска от таксата за обучение.
 • Сключен договор за обучение.