ЧСУ „Дружба“ – гр. Пловдив  обявява за учебната 2019/2020 година следния прием:

  • Подготвителна група 5-годишни (включва 4 и 5-годишни деца)
  • Подготвителна група 6-годишни (включва 5 и 6-годишни деца)

Срок за записване на нови и презаписване на настоящи ученици: до 29.03.2019 г.

Забележка: След посочената дата записване и презаписване се извършва при наличие на свободни места.

 

Необходими документи за записване в предучилищна група:

  • Заявление.
  • Удостоверение за преместване.
  • Копие от удостоверение за раждане.
  • Талон за проведен профилактичен преглед (от личния лекар).
  • Имунизационен паспорт – копие.
  • Една снимка за досието на ученика.
  • Първоначална вноска от таксата за обучение.
  • Сключен договор за обучение.