ЧСУ „Дружба“ – гр. Пловдив  обявява за учебната 2024/2025 година следния прием:

 • Осми клас
 • За IX-XII клас прием се извършва при наличие на свободни места.

Срок за записване на нови и презаписване на настоящи ученици: до 28.06.2024 г.

 Забележка: След посочената дата записване и презаписване се извършва при наличие на свободни места.

 

Необходими документи за записване в VIII – XII клас:

 • Заявление.
 • Удостоверение за преместване.
 • Свидетелство за основно образование, оригинал (записване в VIII клас).
 • Копие на личен картон (от училището, от което се премества).
 • Копие на учебния план, по който се е обучавал ученика (от училището, от което се премества).
 • Копие от удостоверение за раждане.
 • Талон за проведен профилактичен преглед (от личния лекар).
 • Имунизационен паспорт – копие.
 • Две снимки за досието на ученика.
 • Първоначална вноска от таксата за обучение.
 • Сключен договор за обучение.