ЧСУ „Дружба“ – Пловдив разполага с:

  • Уютни класни стаи с интерактивни дъски;
  • Компютърна зала с модерни компютри;
  • Кабинет по природни науки;
  • Конферентна зала;
  • Физкултурен салон;
  • Спортно игрище;
  • Библиотека;
  • Просторен стол;
  • Училищен бюфет;
  • Медицински кабинет;