Частно средно общообразователно училище „Дружба” e лицензирано със Заповед РД-14-123/25.07.2003 г. на министъра на образованието и науката.

15 септември 2005 г. е ден първи на новото училище.

Началото е поставено със 17 ученици от ПГ до V клас. В следващите две години броят им значително нараства. През 2006 г. се обучават 62 ученици, а през 2007 г. – 115 ученици.

2012/2013 учебна година е преломна за училищната история – започва гимназиалният етап.

През 2013/2014 г. в училището са записани над 150 ученици от ПК до IX клас.