УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че ЧСУ “Дружба“ – гр. Пловдив е одобрено от МОН за участие по Национална програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година за сформиране на групи и отбори в следните направления:

Модул 1. Изкуства:

Танцово изкуство – Танцов клуб „Дружба“ /възрастова група I – IV клас/.

Изобразително изкуство – изящни изкуства /възрастова група I – IV клас/.

Модул 2. Спорт:

Отбор по футбол /възрастова група I – IV клас/.

Отбор по волейбол /възрастова група I – IV клас/.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е  да се осигурят условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Заедно в изкуствата и в спорта

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и изобразителното изкуство в училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол.

Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците, развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.