Благотворителността ни продължава и във вторник!

Още от сутринта представителите на прогимназиален етап бяха посрещнати във фирма „БТЛ Индъстрийз“.

На предварително осигурено място за събитието те подредиха всички неща, които носеха със себе си.

Малко повече от два часа под звуците на коледна музика продължи базарът във фирмата.

Беше красиво, цветно и празнично!

Сумата, която беше събрана за каузата, е 1300 лева.

✨Благодарим Ви, добри хора! ✨