Седмокласниците на училище „Дружба“ завършиха поредния етап на своето образование. Горди от успехите на своите ученици, класните им ръководители Румяна Сакалийска и Нели Киркова им връчиха свидетелствата за основно образование. Иван Тренов е отличник на година, за което получи специална грамота. Обръщение поздрав към тях отправиха директорът и заместник-директорът на училището.