„Апостоле, от теб се учим всички!
Апостоле, ти пример си за нас!
България за теб била е всичко.
България е всичко и за нас!“

Децата от Вокална група „Дружба“, заедно със съучениците си, почетоха с песни и стихове паметта на Апостола.