В часа по „Човекът и прородата“ учениците от 3. клас се запознаха с голямото разнообразие на видовете растения и животни в живата природа. Третокласниците научиха, че поради дейността на хората, някои видове растения и животни са изчезнали, а други са застрашени от изчезване и поради това са защитени, за да бъдат опазвани.

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА

Учениците научиха за „Червената книга на България“ на „Издателство БАН“ за изчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни. Техният интерес предизвика желание да продължат да се занимават с темата „Защитени растения и животни“ и класният ръководител – госпожа Златка Иванова им постави задача сами да разработят малки проекти, с които представиха определени от изчезване видове. Третокласниците събраха информация за защитени животни като рис, скален орел, розов пеликан и за защитени растения – еделвайс, водна лилия, едроцветна тинтява, планински божур и много други. Някои от проектите бяха илюстрирани със снимки, а на други учениците сами бяха нарисували застрашените от изчезване растения.

В ЧСУ „Дружба“ проектно-базираното обучение се прилага още в начален етап и за учениците е един полезен метод, както за научаване на нови знания, така и за прилагане и затвърждаване на усвоени знания и умения.

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА

УЧИМ СЕ ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА