Денят на Европа – 9. май, беше отбелязан с много инициативи в ЧСУ „Дружба“, но за поредна година инициативата на Ученическия съвет за провеждане на Ден на ученическото самоуправление, предизвика най-голям интерес. Учениците проведоха свое класиране за заемане на длъжностите на ръководството на училището и на учителите. Училищното ръководство и учителите подкрепят младите хора да се включват активно в тази дейност. Те ги насърчават и им предоставят възможност за протичането на пълноценен учебен процес по различен начин.

Директорът на училището – д-р Илия Емилов, беше заменен за един ден от Дея Лулчева от 12 клас – един от отличниците на Випуск 2024 година. Макар и за кратко тя научи за положителните страни и трудностите в ежедневието но директора. Заместник-директорът – господин Халилов, беше заменен от Симеон Мерджанов от 12. клас, който пряко се запозна с организацията и подготовката на предстоящите ДЗИ и НВО, с графиците на дейностите, инструктажите и видовете изпити, които предстоят в края на учебната година.

Много от учениците от прогимназиален и гимназиален етап изявиха желание да влязат в ролята на началните учители. Никол Мелоян от 9. клас замени класния ръководител на 2. клас – госпожа Златка Иванова. Александра и Боряна от 6. клас си размениха местата с класния ръководител на 1. клас и техния учител по английски език – госпожа Ясена Ангелова. Това предизвика много положителни емоции у малките първокласници. Савина и Ирем от 6. клас заместиха госпожа Стефка Илиева – класен ръководител на 4. клас. Четвъртокласниците не очакваха, че „новите учители“ също ще ги подготвят за външното оценяване. А Рая от 9. клас влезе в ролята на учител в подготвителна група. Тя пое задълженията на госпожа Мария Власева – учител на подготвителна група и на госпожа Ели Георгиева, която им преподава физическо възпитание и спорт. Във Физкултурния салон най-малките възпитаници на нашето училище проведоха и практики по йога с новата си учителка.

Госпожа Румяна Сакалийска отстъпи своето място в часа по история и цивилизации в 11. клас на Мариета Пенева от 9. клас, която проявява интерес към този предмет. Госпожа Вяра Белорешка – учител по английски език, предостави на Лина от 6. клас да преподава на своите съученици и на Денис от 8. клас да бъде учител за един ден на осмокласниците.

В този ден местата си размениха не само учителите, но и непедагогическия персонал. В ролята на хигиенисти влязоха Робърт Минков и Юсуф Тасимов от 7. А. клас, които замениха леля Роси и леля Ваня и се чувстваха много доволни от своя труд. Много желаещи имаше да заменят медицинската сестра, но ролята се падна на Дея Станчева от 11. клас.

Теодора и Габриела от 11. клас бяха пиари за един ден и съдействаха за написването на този текст.