Робот от отпадъчни материали, картони, пластмасови бутилки и други подръчни средства сътвориха учениците от 4. клас в час по английски език с госпожа Бангирова. Така те, забавлявайки се, усвоиха новата лексика към темата “Опазване на околната среда“. Дакато конструираха, се запознаха с новите думи и изрази, свързани с темата, – рециклирам /recycle/, намалявам /reduce/, използват отново /reuse/, екологичен /eco-friendly/, замърсяване /pollution/, глобално затопляне /global warming/, разтопяване на ледниците /melting ice caps/, покачване на морското равнище /rising sea levels/.

Но най-важният извод от урока, който научиха е, че всички трябва да пазим нашата планета чиста и да използваме разумно природните ресурси.