Катя Вълева

Начален учител

Класен ръководител:

II клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  – Предучилищна и начална училищна педагогика