Ивета Узунова

Преподател по:

Български език и литература на VIII, IX, X и XI клас

Класен ръководител:

IX клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“