д-р Илия Емилов

Директор, учител по химия и опазване на околната среда

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по химия на английски език

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – учител по химия

Докторска степен:

ОНС „Доктор“ с професионално направление „Педагогика на обучението по химия“.

Специализация:

Харвардски университет – GSE2x: Leaders of Learning