Денят на Земята

50 години от първото честване на “Денят на Земята“

ден на Земята

ОТ НАС ЗАВИСИ ДА СПАСИМ ЗЕМЯТА