Споделянето на добри практики в образователния процес има важно значение за обогатяването и усъвършенстването на педагогическите умения на учителите. На 25 май 2023 година ръководството и учителите от Училищa „Дружба“ – София посетиха своите колеги от ЧСУ „Дружба“ – Пловдив. В деня за своя тиймбилдинг те разгледаха богатата съвременно оборудввана училищна материална база, а колегите им разказаха впечатленията си от посещението си в Хелзинки, Финландия по Програма „Еразъм+“, КД1 – Училищно образование на тема „Иновативни методи и ИТ технологии в образованието“. Проектът е насочен към усвояването на нови образавателни технологии в преподаването на ключовите умения на 21. век и в него участие са взели 8 преподаватели.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Гостите бяха запознати с приложението на усвоените по проекта интерактивни методи в обучението по английски език в 8. и 9. клас  (Recess and Ice breakers) и иновативните методи в обучението по английски език в 10. клас (Four skills activity). Те обсъдиха със своите колеги нови възможности за обмен на добри практики и бъдещи срещи.

След посещението в ЧСУ „Дружба“ – Пловдив гостите разледаха забележителностите на града под тепетата.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ