Любознателните четвъртокласници на ЧСУ „Дружба“ изработиха проект „Слънчева система“ по учебния предмет „Човекът и природата“. Те вложиха много труд, старание и творчество и представиха мащабно умалени макети, презентации и табла на Слънчевата система. Планети и звезди заблестяха в ярки цветове и привлякоха вниманието и възхищението на всички ученици във фоайето на любимото училище.