„С очите си видях бедата“ е пореден успех на учениците от клуба по изобразително изкуство към ЧСУ „Дружба“ – Пловдив с ръководител Н. Киркова. Колективна грамота получиха Лили, Бети, Ана – Мария, Ванеса, Ана-Гергана.
Конкурсът „С очите си видях бедата“ е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи с партньорството на Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR – OPA) към Съвета на Европа.
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ и дейностите на Единната спасителна система.

"С очите си видях бедата"
„С очите си видях бедата“
"С очите си видях бедата"
„С очите си видях бедата“
"С очите си видях бедата"
„С очите си видях бедата“
"С очите си видях бедата"
„С очите си видях бедата“
"С очите си видях бедата"
„С очите си видях бедата“
"С очите си видях бедата"
„С очите си видях бедата“