Оживяха коридорите с творенията на малките талантливи ученици от втори клас с ръководител госпожа Катя Вълева. След като в час по родинознание те разгледаха темата: „Обичам своя род и се гордея с него!“, учениците имаха много въпроси за родовата памет и им беше поставена задача да изработят родословно дърво.

Резултатите са повече от впечатляващи – по оригинален начин бяха представени родовите връзки – цветно, триизмерно, с много любов и фантазия.