ЧСУ „Дружба“ се включва в месеца на рециклирането с поредица от интерактивни уроци в часовете по английски език.

Опазването на околната среда и рециклирането са много важни теми за всеки човек. Все по- често те са обект на изучаване и се дискутират в училище. В часовете по английски език учениците от 3. клас с госпожа Ясена Ангелова преминаха цял раздел от учебника си на тази тема. В края на този раздел всеки ученик изготви свой проект на тема: „Проблемът с пластмасата“ /Problems with plastic/.

РЕЦИКЛИРАНЕ И ТВОРЧЕСТВО

Учениците демонстрираха своите знания и умения, развихриха въображението си и показаха какво може да се изобрети от предметите и обекти от бита, които обикновено изхвърляме в коша за боклук, – хартия, пластмасови бутилки, кашони, найлонови торбички, капачки. С тяхното използване те  проявиха идейност и творчество и показаха, че отпадъците са суровина, която може да се оползотвори повторно за други цели с различни приложения.

С изработените проекти учениците подредиха красива изложба, след което ги поставиха в класната си стая, за да се ползват  и да им се радват.

РЕЦИКЛИРАНЕ И ТВОРЧЕСТВО

РЕЦИКЛИРАНЕ И ТВОРЧЕСТВО