Използване на интерактивни методи в обучението по английски език в VIII и IX клас (Recess and Ice breakers). Приложение и разпространение на резултатите по проект Еразъм+ на тема „ICT in Education and Innovative Approaches“.