Обучение на тема „Нови възможности с платените планове на Google Workspace в образованието“ с практическа насоченост бе проведено на 15.02.2024 г. с госпожа Десислава Минкова – мениджър бизнес развитие и сертифициран трейнър на „Центъра за творческо обучение“. Лекторът направи преглед на използваните досега инструменти и на внедрените нови възможности, които ще бъдат в помощ на преподавателите.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За педагогическите специалисти от ЧСУ „Дружба“ това е третото поред обучение. От първите проведени обучения има учители успешно защитили  Google Certified Educator Ниво 1. и Ниво 2.

Внедряването на технологиите в класната стая открива нови възможности пред учители и ученици. Това прави часовете не само полезни, но интересни и забавни.  Ефективното използване  на инструментите на Google Workspace води до повишаване на качеството на образователния процес.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ