На 02.06.2023 г. се проведе среща на ученици от 11. клас, профил „Информатика“ при ЧСУ „Дружба“ – гр. Пловдив с представители на фирма VSG Bulgaria. Срещата се състоя в офисите на „Офис Парк Пловдив“.

Професия „Програмист“

HR на фирмата запозна учениците с предмета на дейност, политиката и ценностите на фирмата, с начините за кандидатстване за работа и попълване на работните места с нужните IT специалисти, даде практически указания за провеждане на интервю и изисквания за кандидатстване за обявените позиции.

Специалисти и стажанти представиха пред учениците професията „Програмист“ и други професии, свързани с IT сектора, както и стажантските програми за набиране на млади попълнения IT специалисти.

След това бъдещите програмисти бяха поставени в реална работна обстановка на компютрите, заедно със стажантите, и проведоха много интересни разговори, свързани с бъдещата професия.

Професия „Програмист“

Професия „Програмист“

Срещата премина вълнуващо и интересно, времето отлетя неусетно. Учениците видяха как на практика могат да прилагат усвоените знания.

На финала на срещата ученици и служители си направиха общи снимки и си обещаха, че подобни срещи ще продължат и в бъдеще, а най-добрите ученици биха могли да кандидатстват за работа по стажантска програма след завършване на училище.

Накрая учениците бяха изпратени с малки символични подаръци за спомен от срещата и с пожелание да се върнат отново не само като наблюдатели, а и като млади попълнения IT специалисти.

Професия „Програмист“

Професия „Програмист“

Професия „Програмист“