Приветствие от името на родителите поднесе д-р Неделя Щонова. Известна като неподражаем лекар и журналист, тя отправи благодарност към всички, които са били част от тази вълнуваща 20-годишна история на училището, показана в 20-минутен филм. Доктор Щонова благодари за създаването, утвърждаването и развитието на училището, което днес е една съвременна образователна институция.

Признанието на родителите

С много примери от своята практика д-р Щонова припомни, че мисията на родителите е да учим децата на мечти.  Всички ние трябва да се грижим да поддържаме искрата у тях за полет на духа. Винаги у тях трябва да гори искрата на духовното истинското пробуждане и търсене. Да ги учим да бъдат борбени, да не предават своите мечти. Животът не винаги се ражда лесно, но ние като родители трябва да възпитаваме у тях и да ги учим да бъдат влюбени в  науката, образованието, добротата, милосърдието. Да ги облъчваме непрекъснато с духовни лъчи, защото истинкото пробуждане започва с  осъзнаването.

Признание и съпричастност към духовната  мисия на екипа на училището в лицето на директора д-р Илия Емилов изрази в своето слово д-р Щонова и сравни мисията с подвиг.  С респект и уважение към всичко, което е постигнато досега и ще продължи да се съгражда в бъдеще, д-р Щонова завърши своето емоционално слово.

Признанието на родителите

Признанието на родителите

Признанието на родителите

Признанието на родителите