На 07.12.2023 г. в конферентната зала на ЧСУ „Дружба“ гост бе проф. д-р Людмил Пейчев – декан на Фармацевтичния факултет и ръководител Катедра по фармакология и лекарствена токсикология към Медицински университет – Пловдив.

Професорът изнесе лекция пред гимназистите за превенцията на зависимостите от наркотични и психотропни вещества.

Много детайлно и нагледно с примери от практиката, опити и експерименти пред аудиторията бяха представени не само тези проблеми, но и актуални теми, които имат пряко отношение към личнoстното израстване на младите хора.

Темата за зависимостите към наркотичните и психотропни вещества вълнува изключително много подрастващите. Доказателство за това са многобройните въпроси от учениците към лектора, както и продължилите дълго след края на лекцията неформални разговори по повдигнатите проблеми, за които младите хора искат да получат по-голяма осведоменост.

Превенцията, според ръководството на ЧСУ „Дружба“, е най-доброто лекарство, затова срещите и разговорите за тези така важни проблеми ще продължат и в други формати.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ