ЧСУ „Дружба“ продължава традиционно да предоставя на своите възпитаници различни възможности за надграждане на техните знания и умения. Днес по покана на директора – д-р Илия Емилов в училището гостува доц. д-р Иван Бодуров – преподавател и научен секретар във Физико-технологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Доц. Бодуров демонстрира пред ученици от V, VI и VII клас опитни постановки на интересни физични явления, които бяха представени по достъпен за тях начин – превръщането на топлинната енергия в механична, пренасянето на звука с помощта на светлината и образуването на енергия от фотоволтаични панели. На учениците беше обяснено, че превръщането на топлинната енергия в механична стои в основата на всички двигатели и те имаха възможност сами да се убедят в това. Показано беше как светлината пренася звук и информация, а някои от учениците участваха в експеримента. Значението и принципът на създаване на енергия от възобновяеми енергийни източници предизвика голям интерес у учениците. Те бяха толкова развълнувани и впечатлени от тайните на науката, с които се запознаха, че дълго задаваха въпроси и дори поискаха автограф от доц. Бодуров и лични снимки с него.

Ръководството на ЧСУ „Дружба“ акцентира върху това, че ключът към разбирането на природните науки се състои в представянето на тяхното значение по достъпен и разбираем начин за учениците. Някои от тях изразиха желание да се занимават с наука и ръководството взе решение от 2-ри май в училището да се създаде клуб по интереси „Електроника и технологии“ за най-любознателните.

Да пожелаем успех на малките научни изследователи!