Учениците от I клас посетиха областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пловдив. Бяха посрещнати от лейтенант Борис Канагрохов и от него разбраха за труда на пожарникарите и особеностите на тази отговорна и опасна професия.

Малките ученици се докоснаха до пожарникарските уреди и съоръжения и личните предпазни средства, необходими за ефективна работа на спасителните екипи при различните видове произшествия. Имаха възможността да се качат в пожарната кола, като най-голямо възхищение у тях предизвика демонстрацията на работа с водното оръдие.

Впечатлени от благородната професия си пожелаха, като пораснат, да станат пожарникари, за да бъдат в полза на хората.