За своя 20-годишен юбилей, който тържествено беше отбелязан на 1-ви ноември 2023 година – Деня на народните будители, ЧСУ „Дружба“ – Пловдив получи поздравителни адреси от много институции, организации, висши учебни заведения, училища, колеги, бивши ученици, родители и партньори.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ УЧИЛИЩЕТО ПОЛУЧИ ОТ:

 1. Председателя на Комисията по образование и наука на 49 народно събрание – господин Красимир Вълчев >>
 2. Кмета на Община Пловдив – господин Здравко Димитров >>
 3. Началника на РУО Пловдив – госпожа Иванка Киркова >>
 4. Председателя на Организация на евреите в България „Шалом“ – инж. Светлозар Калев >>
 5. Председателя на Българската асоциация на частните училища – Мария Каменова >>
 6. МОН – Ренета Димитрова – държавен експерт
 7. МОН – Евгения Пушникова – държавен експерт
 8. СУ „Климент Охридски“ – проф. д-р Адриана Тафрова
 9. Президента на ВУСИ – проф. д.п.н. Георги Манолов >>
 10. Ректора на УХТ – проф. д-р инж. Пламен Моллов >>
 11. Ректора на Аграрен университет – Пловдив – проф. д-р Христина Янчева >>
 12. Декана на Физико-технологичния факултет на ПУ „П. Хилендарски“ – доц. д-р Силвия Стоянова Петрова >>
 13. Ръководителя на катедра „Английска филология“ на ПУ „Паисий Хилендарски доц. д-р Снежа Матюсън
 14. Председателя на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – д-р Юлиян Петров >>
 15. Директора на ЧСУ „Дружба“ – София – Светла Стефанова >>
 16. Директора на Частно средно бизнес училище „Талантите“ – доц. д-р Светла Димитрова >>
 17. Директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив – Таня Николова >>
 18. Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Кадиево – Ралица Семерджиева >>
 19. Директора на ОУ „Княз Александър I“ – Иванка Василева >>
 20. Директора на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Стефан Кичуков >>
 21. Директора на ПГЕЕ – инж. Камелия Стоянова >>
 22. Директора на Детска градина „Майчина грижа“ – Маня Върбанова >>
 23. Виктория Бешлийска – писател, дългогодишен учител в ЧСУ „Дружба“ – София >>
 24. Екипът на Центъра за творческо обучение – София и д-р Александър Ангелов >>
 25. Д-р Емил Кючуков – родител