Интересен час по география и икономика с госпожа Жана Сапунарова проведоха десетокласниците на ЧСУ „Дружба“, изнесен в Природонаучния музей в Пловдив на тема изчезнали и изчезващи видове.

Госпожа Сапунарова разказа на учениците, че на всички застрашени животински видове са поставени чипове за проследяване, и по-специално внимание отдели на Белоглавия лешояд, който е на изчезване в Източните Родопи, а това е един много ценен вид, наричан още  „санитар на природата“.

По отношение на растителността е направено проучване, че по жп линията Карлово – София е унищожена първичната растителност, което в Пловдив може да се наблюдава в района на Младежкия хълм. Изчезналите растителни видове се пазят в хербарии в музея и като пример може да се посочи Тракийски зановец.

Детската железница, колкото и да е атрактивна и любима за малките пловдивчани, също нарушава екологичното равновесие в природата. Учениците бяха запознати с един много интересен факт – внесени са семена от баобаб от района на саваните на Африка. Но те изразиха съжаление, че много от нашите видове не се опазват.

Това за учениците от 10. клас беше един много полезен урок за разумната намеса на човека в природата и за опазването от изчезване на природните видове – растителни и животински.