На проведеното от Сдружението на българските начални учители Национално състезание „Аз и буквите“ първокласниците на госпожа Людмила Младенова се представиха отлично.  Двама са с максимален брой точки – 50 – Александра Петрова и Ивайло Малджански. Никола Контилски е с 49 точки, Александър Петров е с 48 точки, а Мария Ташева – с 40 точки.

Форматът на Националното състезание „Аз и буквите“ включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от учебното съдържание по български език и литература, които проверяват знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература. Има и логически задачи, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно, както и задачи със забавен характер. Всеки въпрос се оценява по трудност със съответен брой точки. Общият максимален брой точки за всеки тест е 50. Съдържанието на тестовете е върху изучен материал към момента на провеждане на състезанието.

Поздравления за постигнатите високи резултати на нашите първокласници, които са проявили логическо мислене, четене с разбиране и функционална грамотност.

ПОРЕДНО ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ПОРЕДНО ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ