По покана на ТУ-София, филиал Пловдив представители на ЧСУ „Дружба“ участваха на 4-ти октомври, 2023 година в Аулата на университета на работна среща на тема “Извънкласните дейности като мост между средното и висшето образование.”

Организирана от Фондация „Квант“, на кръглата маса разговаряха вдъхновители и вдъхновени.

Споделяйки идеята, че талантът трябва не само да се открие, но и да се развива представители на ТУ-София, филиал Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и на средното образование в Пловдив изказаха мнения и предложения за отговорността и бъдещето, което трябва да се осигури на младите хора, за да надграждат своите знания и интереси.

Ана Шаркова представи проекта “Work4Future”, на Технически Университет София, филиал Пловдив.

Създаде се ползотворна дискусия сред участниците за ползата от извънкласните дейности на учениците в средното образование и за това, че в голяма степен определят тяхното кариерно ориентиране във висшето образование.

Приоритет на ръководството на ЧСУ „Дружба“ е всяка година да организира за своите ученици клубове по интереси в различни области на знанието, като освен своите преподаватели, кани преподаватели от ВУЗ и външни ръководители, за да удовлетвори жаждата за знания и изяви на своите възпитаници.

Ползотворно сътрудничество

Ползотворно сътрудничество

Ползотворно сътрудничество