И тази година нашите ученици показаха отлични резултати на изпита по английски език на различните нива за придобиване на Сертификати от Кеймбридж.

На 3 юни 2023 година 22-ма ученици се явиха, за да потвърдят своите знания и доказаха, че неслучайно ЧСУ „Дружба“ е подготвителен център на Кеймбридж.

На ниво YLE Starters се явиха 5-ма ученици от 1., 2. и 3. клас и защитиха ниво А1 от Европейската езикова рамка. На ниво YLE Movers 3-ма ученици от 3. клас достигнаха ниво А1. На YLE Flyers 6-ма ученици от 4. и 5. клас защитиха ниво А2. На нива Starters, Movers и Flyers максималният резултат се обозначава с брой щитове – 5 щита за всеки компонент. Всичките ни ученици за трите нива са с отлични резултати – пълни 15 щита.

На ниво Preliminary English Test 2-ма ученици от 7. клас са постигнали ниво В1 и един ученик – В2 с максимален брой точки на два от компонентите на изпита.

Отлични резултати постигнаха учениците от 10., 11. и 12. клас на ниво First Certificate in English. Двама ученици от 10. клас са с резултати на ниво С1. На ниво Certificate in Advanced English 3-ма ученици от 11. и 12. клас са с резултати на ниво С1 с максимален брой точки на компонентите.

Отличните резултати по английски език са следствие от изключително конкурентната професионална подготовка по английски език в училището. За високите резултати допринася и иновацията „Проектно-базирано обучение в облачна среда с устройства за учители и ученици“, с която ЧСУ „Дружба“ е одобрено от МОН, и е включено в списъка на иновативните училища до 2026 година.

Поздравления за постигнатите високи резултати на учениците и техните преподаватели Ясемин Йозер, Ясена Ангелова и Вяра Белорешка!