В Световния ден на интелектуалната собственост учениците от 8. клас проведоха час по български език и литература с преподавател Ивета Узунова в Конферентната зала на тема: „Публично изказване по морален проблем“. Учениците бяха избрали различни философски и морално-етични теми, които ги вълнуват, за своите публични изказвания. Те бяха подготвили интересни презентации и показаха, че умеят да работят в екип. Спазвайки Закона за авторското право, те много точно бяха посочили източниците, от които са взели информация. Участие взеха всички ученици.

На открития урок бяха поканени директорът на ЧСУ „Дружба“ – д-р Илия Емилов, заместник-директорът по учебната дейност – Ахмед Халилов, учители и ученици от 7. клас, пред които осмокласниците показаха как да аргументират своите тези и какво трябва да бъде поведението пред публика.

ОТКРИТ УРОК

ОТКРИТ УРОК

ОТКРИТ УРОК

ОТКРИТ УРОК

ОТКРИТ УРОК

ОТКРИТ УРОК