Кой казва, че математиката е трудна?
Кой казва, че математиката е страшна?
Напротив  –  тя може да бъде много приятна…
Математиката  – тази шир необятна.

5-А клас ви кани на един „вкусен“ урок за обикновените дроби.