Всички букви зная,
мога да чета,
имам си прозорче
светло към света!

Специален и вълнуващ ден за първокласниците на училище „Дружба“. Те с радост се разделиха с букварчето и посрещнаха читанката. Обещаха, че книгите ще бъдат техен най-добър приятел!

Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!