През учебната 2023/2024 година ръководител на подготвителна група в ЧСУ „Дружба“ – Пловдив в предучилищна подготовка ще бъде госпожа Мария Власева – доказан учител с над 20 години опит в сферата на частното образование.

За своята работа госпожа Власева споделя: „На първо място най-важно е създаването на емоционална връзка между мен и децата, както и добрата комуникация с техните родители. Това са двата най-съществени фактора за постигането на основната цел, а именно да осигурим спокойна и положителна образователна среда, в която децата ще се чувстват уверени, емоционално уравновесени и обичани в училище, за да постигнат очакваните образователни резултати.“

Госпожа Власева е преподавател с дългогодишен опит в сферата на предучилищното образование и е изградила системност в своята работа с деца. Тя е убедена, че за постигането на отлични резултати в образователния процес, водещи фактори са постоянство, търпение и много труд. Но това, което е от първостепенно значение за успеха на всяко дете, според госпожа Власева, е индивидуалният подход, който тя използва към всяко дете, защото както казва тя“: „Всяко едно дете е специално, с различни потребности и възможности.“

Предучилищното възпитание и образование е свързано с един от най-сензитивните периоди в развитието на децата, затова то предполага система от методи, форми и средства за реализиране на съвременното образователно съдържание, като се отчитат особеностите и характерът на педагогическото взаимодействие. Поставените основи в предучилищна възраст оставят дълбоки и трайни следи във физическото  и емоционалното израстване на децата. Госпожа Власева споделя мнението, че „ранният детски опит влияе съществено върху последващото развитие на личността, поради което във възрастта от 3 до 7 години се поставят основите на пълноценното умствено, физическо и личностно развитие. Това е периодът, в който се постигат подходящи равнища на личностна компетентност, на ценностна ориентация и готовност за практическа реализация – необходима основа на прехода към училищното образование.“

За добра организация, за изграждане на увереност, неусетно и ползотворно протичане на учебния процес, госпожа Мария Власева споделя трите най-важни правила, които следват със своите възпитаници:

  • „Всички ние сме едно голямо семейство!“
  • „Да бъдем приятели, да се уважаваме и да бъдем толерантни!“
  • „Да се усмихваме и да бъдем щастливи!“

В основата на качественото образование и възпитание на децата в предучилищна възраст, са любовта, отдадеността и професионализмът, неизменно вървящи ръка за ръка, в името на нашите съкровища – Децата. Но най-голямото предимство, което предлага ЧСУ „Дружба“ – Пловдив, това е работата с малко на брой деца в група. Това определя безценната възможност на учителя за индивидуален подход и внимание към всяко дете, съобразено с неговите личностни особености. Това са основните принципи, които се прилагат в ЧСУ „Дружба“ – Пловдив.