Когато превърнеш своята работа в мисия, си щастлив човек, а децата те обичат безрезервно. Това е причината децата от подготвителна група и техните родители да пожелаят госпожа Людмила Младенова да им бъде учител и от 1. до 4. клас. Децата израстват със нея. За тях тя е повече от учител. Доверието е взаимно.

Госпожа Младенова има повече от 10 години педагогически стаж в ЧСУ „Дружба“ – Пловдив. Завършила е Начална и предучилищна педагогика и втора специалност Психология, а средно образование – в езикова гимназия с профилиран чужд език – английски и немски. Отлично владее и руски език, което изключително много ѝ помага в работата с децата и техните родители, които са записани в нашето училище, идващи от Украйна.

В своя професионален опит през годините госпожа Младенова е имала възможността да преподава, както на ученици в начален етап на основното образование, така и на деца от подготвителна група. Благодарение на това тя е натрупала богат опит по всички учебни предмети от първи до четвърти клас. Има придобита Пета професионална квалификационна степен.

Съчетаването на знанията и уменията като учител и психолог е от особено важно значение в работата на госпожа Людмила Младенова. Според нея преподаването в начален етап е важна и отговорна задача за всеки учител. Госпожа Младенова казва: „Стремя се да обхвана индивидуалните различия на учениците и в процеса на обучение да постигнат трайни знания.“

Госпожа Младенова е убедена, че началното образование е най-важният етап в живота на човека, защото открива пътя към знанието. Тя споделя: „Според мен съвременният учител трябва да бъде запознат с всички новости и затова използвам иновативни методи на преподаване, за да бъде учебният материал интересен и лесно овладян. Старая се да бъда личност, която да увлича учениците си, разкривайки им необятния свят на науката.“

За да се постигнат успешни резултати, е небходимо не само да се владеят знания и умения, но и да се подхожда с много любов към децата – нашето най-гобямо богатство, защото учителската работа е една от  малкото, която измерва своя успех през успеха на другите – учениците – това е мнението на госпожа Младенова – един доказан съвременен професионалист.