Госпожа Катя Вълева е учител, който работи в ЧСУ „Дружба“ – Пловдив още от неговото основаване. За нея учителската професия е призвание, а работата ѝ в училището е мисия, на която тя се е посветила. През 2022 година поема петия си випуск и споделя, че любовта  към децата е водеща в нейната работа. Госпожа  Вълева казва: „Отдадена съм изцяло на моите ученици и полагам много труд и грижи, за да бъдат добре образовани, възпитани и с отлично изградена ценностна система за възрастта им. Според мен търпението и упоритият труд дават отличните резултати. Благодарение на тях през годините децата ми печелят редица грамоти и медали от различни състезания, а през 2022 година на НВО по математика, моите четвъртокласници се класираха на първо място от 161 училища в Пловдивска област и представиха училището ни с достойнство.“

Госпожа  Вълева успява да предаде много трайни знания на своите ученици не само по фундаменталните, но и по всички учебни дисциплини, които изучават. Това се потвърждава, когато учениците продължат да надграждат своите знания в прогимназиален етап и да печелят призови места на състезания и олимпиади.

Зад всички успехи на госпожа Вълева стои нейната отлична професионална подготовка и обичта ѝ към децата. През тази учебна година тя ще бъде класен ръководител на втори клас – на едни подготвени и любознателни ученици, пред които ще продължи да разкрива тайните на знанието. Утвърдила се като успешен преподавател, госпожа Вълева споделя: „Моите най-важни правила като преподавател са:

  • упорит труд и дисциплинираност за постигане на успехи в учебния процес и извън него;
  • взаимно уважение и тясна връзка между ученик, родител, учител;
  • спокойствие и сигурност, желание за посещаване на училище и за учене.“

Госпожа Катя Вълева е един съвременен народен будител и ние се гордеем, че тя е част от училищната общност на ЧСУ „Дружба“ – Пловдив.