В Румъния на 1 и 2 март се организира четиринадесетото издание на  “International Leading Minds Summit 2024”, което се проведе в централата на Microsoft в Букурещ. Конференцията събра над 100 участници от Румъния, Република Молдова, България и Украйна. България беше представена от  директорите на ЧСУ „Дружба“ – Пловдив д-р Илия Емилов и ЧСУ „Дружба“ – София Светла Стефанова с екипи от двете училища.

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Международната среща на върха на водещите умове – 2024 г. е посветена на лидерите в образованието.

Организаторите на  конференцията – „Лумина образователни институции“ /“Lumina educational Institutions”/, Департаментът за развитие на образованието към „Lumina“ и „Microsoft“ – Румъния, тази година поставиха акценти в програмата върху редица основни и актуални проблеми. Екипно обучение, личностно развитие, как да правим AI полезен инструмент в образователния процес, как да изграждаме благополучието на учениците (well being), тяхното индивидуално личностно развитие, стратегии за персонализирано обучение, брандиране на образоветелните институции – са само част от разглежаните теми.

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Голям инетерс предизвикаха творческите работилници, посветени на лидерството в образованието, по време на които участниците имаха много интерактивни задачи.

Представянето на проблемите на училищната образователна общност предизвика истински интерес – независимо дали става въпрос за учители, или за ученици. Споделянето на опит и добри практики, обмяната на идеи, съвместното решаване на казуси се оказа много ползотворно за всички участници.

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Изводът от конференцията е, че процесът на обучение е непрекъснат – без значение на колко години сме, важното е всеки ден да научаваме нещо ново.

Образователните конференции за модерно образование „EduZ“ се организират 3 пъти годишно и разглеждат актуални проблеми на училищното образование.

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ